Croeso

 

Pic

Croeso i wefan Ysgol Eifionydd. Mae gan yr ysgol draddodiad hir fel sefydliad llwyddiannus, croesawus a hapus ...

Darllen mwy

Disgyblion

 

Pic

Mae gan Adran y Disgyblion wybodaeth, hysbysfwrdd a lluniau gweithgareddau a mwy ...

Darllen mwy

Rhieni

 

Pic

Mae gan yr Adran Rhieni wybodaeth, manylion cyswllt, dolenni defnyddiol a mwy ...

Darllen mwy


Croeso i Ysgol Eifionydd

 

Croeso i Ysgol Eifionydd

'Rwy'n gobeithio y byddwch yn dod i adnabod yr ysgol yn well drwy gyswllt a thrafodaeth ac y medrwch fanteisio ar y cyfleoedd i ymweld â'r ysgol. Mae'n bwysig iawn ein bod ni, rieni ac athrawon, yn cyd-weithio er budd ein plant. Dylai ymddiriedaeth a chyd-ddealltwriaeth fod yn sail i'n perthynas.

 

Bookmark and Share