18.07.21 ADRODDIAD YSGOL EIFIONYDD MAI 2021 (Welsh only)

ADRODDIAD YSGOL EIFIONYDD Mai 2021

ADRODDIAD YSGOL EIFIONYDD Mai 2021

Gwobr Dug Caeredin

Mae ein Gweithiwr Ieuenctid Dalgylch Ysgol Eifionydd Nia Rees wedi llwyddo i gael grant gwerth £500 gan Uwch Siryf Heddlu Gogledd Cymru. Y bwriad fydd prynu offer garddio i’r disgyblion sy’n gwneud y cwrs Dug Caeredin yma yn Ysgol Eifionydd.
Wele isod rhai o’r gweithgareddau mae disgyblion Bl.10 yn ymgymryd â hwy gyda’r Gweithiwr Ieuenctid Nia Rees.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

13.10.20 ADRODDIAD YSGOL EIFIONYDD MEDI 2020 (Welsh only)

ADRODDIAD YSGOL EIFIONYDD MEDI 2020

Ail Agor i Bawb

Mae’n gyfnod rhyfedd ers ail agor i bawb yn Ysgol Eifionydd tymor yma. Yr athrawon sydd bellach yn symud o ddosbarth i ddosbarth tra bod pob blwyddyn yn aros yn eu swigen ddosbarth a blwyddyn. Rhyfedd oedd gweld y plant a’r athrawon yn eu mygydau o fewn yr ysgol gydag ardal tu allan ar wahân i bob blwyddyn. Rydym yn morio mewn cadachau glanhau a diheintydd alcohol, ond cadw’n ddiogel yw’r flaenoriaeth yn ystod y Pandemig. Yng nghanol hyn oll rydym yn croesawu disgyblion newydd i flwyddyn 7 ac maen nhw eisoes i weld wedi ymgartrefu’n dda.

Llongyfarchiadau hefyd i bawb ar eu canlyniadau TGAU a BTEC. Ni chafwyd cyfle eleni i sefyll arholiad, ond roedd canlyniadau'r disgyblion yn adlewyrchu eu gallu a’u hymdrech yr un fath ag arfer. Dymunwn felly pob lwc iddynt yn y dyfodol a diolch i’r athrawon am eu gwaith caled.

Click here for more information


28.08.20 RETURNING TO SCHOOL SEPTEMBER 2020 (Extra Information)

UPDATE FROM THE HEADTEACHER
Dear parents, guardians and pupils, This Bulletin contains the same useful information and advice given in Bulletin 9 in addition to more details regarding school bus transport and face covering for your child/children as they return to school in September.

ARRANGEMENTS FOR RETURNING IN SEPTEMBER

03 and 04:09:2020
● Pupils in YEARS 7 and 11 will return to school during these two days.

07:09:2020
● Pupils in YEAR 10 will return to school.

09:09:2020
● Pupils in YEARS 8 and 9 will return to school and the school will therefore be OPEN FOR EVERYONE FROM THIS DATE.

FACE COVERING
Regular hand washing with soap or a sanitiser in addition to social distancing where possible is the most effective way of preventing Covd-19 spreading.

However:
● Your child is now expected to wear a 3 tier face cover while in school corridors and when queuing for lunch. This is strongly recommended but there is no enforcement.
● There is no need to wear a face cover in the classroom as generally the same pupils are in the same class on a daily basis. A face covering will be necessary for some practical lessons.

Click here for more information19.08.20 YEAR 11 RESULTS BULLETIN

YEAR 11 RESULTS BULLETIN

Practical Guidelines and Arrangements for Collecting Your Results

UPDATE FROM THE HEADTEACHER
Dear parents, guardians and pupils, This Bulletin contains useful information and advice for you as you collect your GCSE results.

Click here for more information30.06.20 Community Police

Support and Report Directory

Support and Report Directory

We've pulled together a list of support services, helplines and reporting platforms that might be useful for families and those working with children.

Click here for more information29.06.20 Croeso'n ôl (Welsh only)

  • 090620

 

Dyma neges gan y Pennaeth Mr Dewi Bowen

Click here to watch the welcome back video.


10.06.20 Disgyblion blwyddyn 6 sy'n trosglwyddo i Eifionydd (Welsh only)

  • 100620-fidio

Mae hwn i ddisgyblion blwyddyn 6 sy'n trosglwyddo i Eifionydd ym mis Medi.

Click here to watch the welcome video.


09.06.20 Dyma neges gan y staff yn dymuno'n dda i chi yn ystod yr amser anodd yma (Welsh only)

  • 090620


22.05.20 Careers Wales and Your School Handbook

Click here to download Careers Wales and Your School Handbook

19.03.20 Working from Home Timetables during the Coronavirus crisis

 

Click here to go to the Working from Home page


 

11.11.20 Adroddiad Tachwedd 2019 (Welsh only available)

Adroddiad Mehefin 2019

Click here for more information
25.01.20 Adroddiad Hydref 2019 (Welsh only available)

Adroddiad Mehefin 2019

Click here for more information

12.12.19 Adroddiad Rhagfyr 2019 (Welsh only available)

Adroddiad Mehefin 2019

Click here for more information12.11.19 Adroddiad Tachwedd 2019 (Welsh only available)

Adroddiad Mehefin 2019

Click here for more information
12.11.19 Adroddiad Hydref 2019 (Welsh only available)

Adroddiad Mehefin 2019

Click here for more information
12.11.19 Adroddiad Medi 2019 (Welsh only available)

Adroddiad Mehefin 2019

Click here for more information

22.08.19 Congratulations on your GCSE results!

Congratulations on your GCSE results! For advice on where to turn next, visit Working Wales and find out how you can start your story.
Results day blues? Working Wales are here for you - click here and find the best option for you, from volunteering to apprenticeships to further education!21.08.19 Good luck to everyone receiving their GCSE results

Good luck to everyone receiving their GCSE results tomorrow. Whatever your results, Working Wales will be on hand to help you explore your options and start your story. Click here for more information.


25.06.19 Prom Yr.11 2019

Prom June 2019

Thanks to Nigel Hughes for taking the photos.

Click here for more photos25.06.19 Adroddiad Mehefin 2019 (Welsh only available)

Adroddiad Mehefin 2019

Click here for more information

08.03.19 Adroddiad Mawrth 2019 (Welsh only available)

Adroddiad Chwefror

Click here for more information

 


07.02.19 Adroddiad Chwefror 2019 (Welsh only available)

Adroddiad Chwefror

Click here for more information

 11.01.19 Adroddiad Ionawr 2019 (Welsh only available)

Adroddiad Ionawr

Click here for more information

10.01.19 Adroddiad Rhagfyr 2018 (Welsh only available)

Adroddiad Rhagfyr

Click here for more information17.12.18 HER NADOLIG 2018 YSGOL EIFIONYDD (Welsh only available)

Prom June 2018

Y Nadolig hwn mae disgyblion Ysgol Eifionydd wedi derbyn her i ddangos cefnogaeth i’w cymuned a chasglu 1000 o eitemau i fanciau bwyd lleol sy’n gwasanaethu’r ardal (Banc Bwyd Blaenau Ffestiniog a Phwllheli). Mae’r disgyblion wedi ymateb yn hael a gyda brwdfrydedd i’r her ac mae cryn gasglu, cyfri a phacio wedi digwydd yn yr ysgol. Hoffai’r ysgol ddiolch o galon i bawb sydd wedi cefnogi mor hael.Cashless Register Systems - click here

21.08.18 Prom June 2018

Prom June 2018

With thanks to Nigel Hughes Photographer for taking the photos.

Click here for more photos21.08.18 - Parents' Bulletin - Summer 2018 - click here


21.08.18 The Wylan July 2018 - click here (Welsh only available)


21.08.18 The Wylan May 2018 - click here (Welsh only available)

21.08.18 The Wylan April 2018 - click here (Welsh only available)


21.08.18 The Wylan March 2018 - click here (Welsh only available)


21.08.18 The Wylan January 2018 - click here (Welsh only available)