12.11.19 Adroddiad Tachwedd 2019 (Welsh only available)

Adroddiad Mehefin 2019

Click here for more information
12.11.19 Adroddiad Hydref 2019 (Welsh only available)

Adroddiad Mehefin 2019

Click here for more information
12.11.19 Adroddiad Medi 2019 (Welsh only available)

Adroddiad Mehefin 2019

Click here for more information

22.08.19 Congratulations on your GCSE results!

Congratulations on your GCSE results! For advice on where to turn next, visit Working Wales and find out how you can start your story.
Results day blues? Working Wales are here for you - click here and find the best option for you, from volunteering to apprenticeships to further education!21.08.19 Good luck to everyone receiving their GCSE results

Good luck to everyone receiving their GCSE results tomorrow. Whatever your results, Working Wales will be on hand to help you explore your options and start your story. Click here for more information.


25.06.19 Prom Yr.11 2019

Prom June 2019

Thanks to Nigel Hughes for taking the photos.

Click here for more photos25.06.19 Adroddiad Mehefin 2019 (Welsh only available)

Adroddiad Mehefin 2019

Click here for more information

08.03.19 Adroddiad Mawrth 2019 (Welsh only available)

Adroddiad Chwefror

Click here for more information

 


07.02.19 Adroddiad Chwefror 2019 (Welsh only available)

Adroddiad Chwefror

Click here for more information

 11.01.19 Adroddiad Ionawr 2019 (Welsh only available)

Adroddiad Ionawr

Click here for more information

10.01.19 Adroddiad Rhagfyr 2018 (Welsh only available)

Adroddiad Rhagfyr

Click here for more information17.12.18 HER NADOLIG 2018 YSGOL EIFIONYDD (Welsh only available)

Prom June 2018

Y Nadolig hwn mae disgyblion Ysgol Eifionydd wedi derbyn her i ddangos cefnogaeth i’w cymuned a chasglu 1000 o eitemau i fanciau bwyd lleol sy’n gwasanaethu’r ardal (Banc Bwyd Blaenau Ffestiniog a Phwllheli). Mae’r disgyblion wedi ymateb yn hael a gyda brwdfrydedd i’r her ac mae cryn gasglu, cyfri a phacio wedi digwydd yn yr ysgol. Hoffai’r ysgol ddiolch o galon i bawb sydd wedi cefnogi mor hael.Cashless Register Systems - click here

21.08.18 Prom June 2018

Prom June 2018

With thanks to Nigel Hughes Photographer for taking the photos.

Click here for more photos21.08.18 - Parents' Bulletin - Summer 2018 - click here


21.08.18 The Wylan July 2018 - click here (Welsh only available)


21.08.18 The Wylan May 2018 - click here (Welsh only available)

21.08.18 The Wylan April 2018 - click here (Welsh only available)


21.08.18 The Wylan March 2018 - click here (Welsh only available)


21.08.18 The Wylan January 2018 - click here (Welsh only available)

14.12.17 Min Y Traeth Autumn 2017 Number 6 - click here


05.12.17 The Wylan December 2017 - click here


04.12.17 Food Bank

Cyngerdd Nadolig

2017 Christmas Campaign

Click here for more information30.11.17 Cyngerdd Nadolig (Welsh only available)

Cyngerdd Nadolig

Neuadd Ysgol Eifionydd

Nos Lun, 18fed, 18:00

Cliciwch yma i weld y poster23.11.17 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Christmas Concert

Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Christmas Concert

Canolfan Porthmadog, 03.12.17, 3:30pm

Click here to view the poster22.11.17 Côr y Golau Nadolig (Welsh only available)

Cor Nadolig

Côr y Golau Nadolig

Nos Wener, 24ain, 17:30

Cliciwch yma i weld y poster25.09.17 'Learn Welsh with us' courses:
Criccieth - click here
Pwllheli - click here
Porthmadog
- click here


11.09.17 Y Wylan September 2017 - click here (Welsh only available)

06.06.17 Ysgol Eifionydd June 2017 Report - click here (Welsh only available)


12.05.17 Ysgol Eifionydd May 2017 Report - click here (Welsh only available)

21.08.18 - Parents' Bulletin - Spring 2017 - click here


05.04.17 The Wylan March - click here


23.03.17 Court in Caernarfon

Glanllyn

A visit to the Court in Caernarfon to a workshop Justice in a Day – 23/03/17 with pupils from Ysgol Dyffryn Nantlle.

Click here to view the picture22.03.17 5x60

Glanllyn

Click here to view the PDF22.03.17 Rownd a Rownd Set

Glanllyn

Click here to view the PDF22.03.17 Philipa Tuttiett

Glanllyn

The ambassador for Sky Sports Living for Sports and Home Nations player of the year was welcomed to Ysgol Eifionydd on Thursday to share her success with girls from Year 7, 8, 9 a 10 who have their own ambitions. The girls also experienced a training session, which was very much enjoyed. Thank you to Nigel Hughes Photographer for the photo.11.01.17 Information for Year 11 Parents

Parents evening for year 11 has changed from 17/01/17 to 24/01/17.

21.08.18 - Parents' Bulletin - Autumn 2017 - click here


06.10.16 The Wylan October - click here


16.09.16 Llongyfarchiadau (Welsh only available)

disgyblion


Llongyfarchiadau i Cari Davies, Mian Sion, Awen Puw a Millie Nunn Booton ar gael eu dewis i gynrychioli Tim Meirionydd a Dwyfor

Dyma Tim hoci dan 16
ddaeth yn ail yn
Nhwrnament hoci dan 16
Meirionnydd a Dwyfor
dydd Iau 15/09/16.
Llongfarchiadau iddynt.

Dyma’r canlyniadau:
Ennill Ysgol y Moelwyn 3-0
Colli Glan y Môr 3-0
Ennill Ysgol Botwnnog 2-1
Ennill Ysgol y Berwyn 3-0

disgyblion

14.07.16 Work Experience

Glanllyn

July 2016. Year 10 pupils have recently completed their Work Experience week with various local employers. Many thanks to all for their support.

Click here for more photos
12.05.16 The Wylan May - click here

29.03.16 The Wylan April - click here


18.03.16 Activities in Glanllyn

Glanllyn

Welsh Department 14/03/16
Year 8M enjoying a very sunny day full of activities in Glanllyn.

Click here for more photosParents' Bulletin - Spring 2016 - click here


10.03.16 Cystadleuaeth Presenoldeb (Welsh only available)

pupils

Daeth penllanw yn y gystadleuaeth ar gyfer presenoldeb unigolion fore Mawrth, Mawrth 8fed. Gyda Neuadd yr ysgol dan ei sang ar gyfer gwasanaeth llawn cyhoeddwyd enw’r enillydd. Roedd enwau pob disgybl sydd wedi llwyddo i fynychu’r ysgol a chael canran presenoldeb o dros 98% yn yr het a gyda siawns o ennill i-pad. Yr enillydd lwcus oedd Josh Gallimore, Bl.8. Llongyfarchiadau mawr iddo a gobeithio y bydd Josh yn cael oriau o fudd a mwynhad o’i wobr.10.03.16 The Wylan March - click here


09.03.16 Taster Day

pupils

Treuliodd criw o Flwyddyn 11 ddiwrnod yng Nghanolfan Glasdir, Llanrwst yn ddiweddar. Trefnwyd y diwrnod gan Brifysgol Caerdydd i godi ymwybyddiaeth am y cyrsiau iechyd maen nhw’n gynnig yno. Bu’n ddiwrnod buddiol dros ben a chafodd y disgyblion gyfle i ddysgu mwy am yrfaoedd posib megis nyrsio, radiograffi a bod yn fydwraig. Diolch i Mr. Roger Vaughan am drefnu’r daith ac am hebrwng y disgyblion yno. (Welsh ony available)

Click here for more photos
09.03.16 Shelter Box

pupils

Some Year 10 Ysgol Eifionydd BAC pupils, following an interesting and informative presentation by Mr. and Mrs. Swain, awareness campaigners for the charity ‘Shelter Box’, one of many successful global humanitarian schemes brought to the students attention as part of their Global Citizen programme. Thank you to Nigel Hughes for the photograph.28.02.16 The Wylan February - click here


Ysgol Eifionydd's new Headtacher

Letter on behalf of the School Governors - click here22.01.16 The Wylan January - click here

16.12.15 The Wylan December 2015 - click here02.12.15 Fair and Christmas Concert

poster

Monday December 14 - 6p.m.

Click here for more information24.11.15 Christmas Boxes (Welsh only)

disgyblion

Ar 23 o Dachwedd casglwyd 33 o focsus Teams4U o’r ysgol. Bydd y bocsus yn mynd at blant tlotaf Romania a Belarus. Diolch i’rdisgyblion a’r staff a fu ynghlwm â’r achos da yma.

 


23.11.15 Children In Need Total (Welsh only)

disgyblion disgyblion


Diwrnod Plant mewn Angen – casglwyd £743.36 trwy gael diwrnod di-wisg ysgol, gêm pêl-rwyd yn erbyn yr athrawon amser cinio, Disgo a diwrnod o wneud a gwerthu cacennau a bisgedi. Dyma lun 3 o’r genod a fu’n brysur yn gwneud y cacennau/bisgedi : Elaria Roberts, Cara Non a Non Hughes.

 

 


18.11.15 The Wylan November 2015 - click here


07.10.15 The Wylan October 2015 - click here06.10.15 School Council Members - click here25.09.15 School Council and Year 8 English Class

pupils

Some of the pupils who have been selected on the school council.

pupils

Year 8 pupils who have been successful in a Young Writers competition. Their work will be published in a book called Grim Tales.
25.09.15 Schoolbeat Autumn 2015
(Welsh Only)
 

04.09.15 Open Day

G2G Communities CIC - LEGO & Minecraft Clubs

disgyblion

During the Whit half term holiday G2G Communities CIC are holding Lego STEM / MinecraftEdu Clubs. The information regarding the dates and times are on the flyer below.

Click here for more information

 


 

Year 11 Prom and Awards Night

disgyblion

Click here to see the awards

Click here to see the photos

 


 

07.05.15 The Wylan May 2015 - click here

 

30.03.15 The Wylan April 2015 - click here


27.03.15 Ysgol Eifionydd Fundraising Campaigns 2014-2015

pupils

 

 

Click here to see Ysgol Eifionydd's fundraising campaigns in 2014/15!

 


13.03.15 Cyfle i ni gyd ddysgu i garu ein parciau Cenedlaethol – Eryri yn ein milltir sgwâr ni. (English Coming Soon...)

pupils

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn 64 oed eleni ac ar yr 11eg o Fawrth dathlwyd hynny trwy blanu 64 coeden ar 64 safle gwahanol a hynny oll mewn un diwrnod o fewn ffiniau ac ymylon y parc.

Dyma gynrychiolaeth o Gyngor Eco Ysgol Eifionydd yn plannu’r goeden dan oruchwyliaeth Angharad Harris (Swyddog Addysg y Parc) a’n Pennaeth Alwen Watkin.

Etifeddom goeden hyfryd y Griafolen a gyflennwyd gan Gymdeithas Brydeinig Gwyddoniaeth Bridd a Chyngor Gwynedd yn cyflenwi’r compost.

Hyderwn y bydd yn cael cyfle i dyfu i’r dyfodol gan rannu ei blodau, dail a’i haeron â byd natur ein milltir sgwâr.13.03.15 Cystadleuaeth Celf Ellis Wyn Y Lasynys 2015 (English Coming Soon...)

pupils

Cynhaliwyd arddangosfa o waith dros 260 o ddisgyblion cynradd ac uwchradd oedd wedi cystadlu yn y gystadleuath hon yn Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth ar nos Fawrth, Chwefror 24ain. Roedd yn gyfle hefyd i worbwyo’r enillwyr. Daeth llwyddiant i nifer o ddisgyblion.13.03.15 Pêl-droed Merched (English Coming Soon...)

pupils

Teithiodd tîm pêldroed dan 15 merched Eifionydd i’r Preseli i chwarae yn rownd go gynderfynol Cwpan Ysgolion Cymru. Llwyddodd y tîm o ferched o flynyddoedd 8, 9 a 10 i ennill y gêm o dair gôI i ddim. Bydd y genod yn mynd ymlaen i chwarae yn erbyn Prestatyn yn y gêm gynderfynol. Da iawn chi genod a phob lwc yn y gêm nesaf.
13.03.15 The Wylan March 2015 - click here24.02.15 The Wylan February 2015 - click here29.01.15 Reading Challenge

pupils

 

Eifionydd pupils enjoying taking part in the reading challenge.

 

Click here for more photos08.01.15 The Wylan January 2015 - click here

18.12.14 Wales Air Ambulance

 

Our Sponsored Walk raised money for the Wales Air Ambulance.18.12.14 Raising Money for Walton Hospital

 

Year 10 pupils arranged a concert to raise money for Walton Hospital.

£730.30 was presented to Madeline Fletcher.16.12.14 The Wylan December 2014 - click here


02.12.14 Ysgol Eifionydd Christmas Concert


10.10.14 The Wylan October 2014 - click here10.10.14 GCSE Results 2014 - click here


10.10.14 Well done to Year 10's football team!!

FOOTBALL

Congratulations to Year 10's football team who played and beat Ysgol Ardudwy on Wednesday 08/10/14

Final Score:

Eifionydd 4 - Ardudwy 3

16.07.14 Learn Welsh at Nant Gwrtheyrn

welsh courses

Improve your Welsh by taking part in Welsh language courses held at Nant Gwrtheyrn

For the programme - click here

For a price list - click here

A letter for parents - click here14.07.14 Learn Welsh at the School

welsh courses

Improve your Welsh by taking part in Welsh language courses held here at the school.

For more information - click here

 


04.07.14

Week of Activities July 7-11 - click here

Trip to watch the film Pompei at Neuadd Dwyfor - click here

Year 8 visit to Plas Tan y Bwlch - click here


30.06.14 Want to learn Welsh?

Click here to find out more about courses to learn Welsh available in the school and locally during September.


25.06.14 Gwobrau Chwaraeon Ysgolion Gwynedd ac Ynys Môn 2013/14 (translation coming soon ...)

Llongyfarchiadau – Mae’r tim pêl-droed bechgyn dan 16, tim pêl-droed genethod dan 14 a Mrs. Lyn Parry Hughes fel hyfforddwr y flwyddyn wedi cael eu henwebu ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Ysgolion Gwynedd ac Ynys Môn.

Cynhelir y digwyddiad yn y Galeri, Caernarfon ar y 3ydd o Orffennaf , 2014 am 6.00y.h. Pob lwc i bawb


27.05.14 Prom a Seremoni Gobrwyo (translation coming soon ...)

Prom

Prom a Seremoni Gobrwyo 16/05/14 yn Clwb Golff, Morfa Bychan

Roedd pawb yn edrych yn smart iawn ac wedi mwynhau'r noson yn fawr.

Click here to see the photos23.05.14 Year 11's last day with their tutors

image
image
image
image
Tutor – Mrs. Glenda Murray
Tutor– Mrs. Sian Williams
Tutor– Miss Sioned Williams
Tutor– Miss Catrin Elan

(translation coming soon ...)23.05.14 Ennill I-pad Mini

cassia Llongyfarchiadau i Cassia Pike am ennill I-pad mini am bresenoldeb o 98% a gwell o 2/09/13 – 16/05/14.


 

16.05.14 Ennillwyr Cwpan Cymru Genod dan 13

Ysgol Eifionydd Tim Peldroed Genod dan 13 A
Ysgol Eifionydd Tim Peldroed Genod dan 13 B

 


11.05.14 LLONGYFARCHIADAU

tim genethod

CWPAN CYMRU DAN 13 (GENETHOD) yn TNS OSWESTRY DYDD SUL 11/05/14

Enillwyr Ysgol Eifionydd 7 - 0 Cwm Rhymni

Yr ail dro i’r gwpan yma gael ei hennill. Llongyfarchiadau mawr.

 


 

10.05.14 Ffeinal Cwpan Cymru wedi ei chwarae dydd Sadwrn yn TNS Oswestry

y tim
derbyn cwpan
Enillwyr Cwpan Cymru dan 16 yn erbyn Cardiff High. Sgôr 1 – 1
Gêm wedi mynd i gic o’r smotyn.
Eifionydd yn ennill 8 – 7.
Llongyfarchiadau i’r bechgyn.
Leo Smith (Capten) yn derbyn y gwpan.
 

 


 

02.05.14 LLONGYFARCHIADAU

Rygbi Pencampwyr Rygbi Cwpan Eryri Dan 15. Ysgol Eifionydd 62 - 12 Ysgol David Hughes.

 

 

09.04.14 Pencampwyr Cwpan Pêl-droed Cymru!

tim merched dan 14
cyfarch y tim
casia a shannon
Pencampwyr Cwpan Pêl-droed Cymru
(Tim merched dan 14).
Wedi curo Dyffryn Port Talbot 7 gôl i 1
dydd Mercher 9/04/14 yn Aberystwyth.
Ysgol Eifionydd ac Ysgol Dyffryn Port Talbot
yn cyfarch eu gilydd cyn dechrau'r gêm.
Casia Pike (chwith) yn gapten ac wedi sgorio 5 o'r 7 gôl. Mae Casia yn chwarae i Lerpwl ac yn ymarfer 2 waith yr wythnos.
Shannon Dukes (dde) gafodd Seren y gêm dydd Mercher ac yn chwarae i Everton ac yn ymarfer 2 waith yr wythnos hefyd.

 

 

(translation coming soon ...)

Llongyfarchiadau Eifionydd!
Mae Tîm Pêl droed Bl.7 ac 8 wrthi’n dathlu eu llwyddiant ar gae Pêl droed TNS yng Nghroesoswallt, Mai 11eg. Braf yw cyhoeddi mai’r tim yw:


Pencampwyr… CYMRU!!!!!

Eifionydd 7 - 0 Port Talbot


y tim
Y chwaraewyr talentog oedd:        
Cassia Pike (Capten. sgorio 2 gôl) Erin Parry (sgorio 1 gôl) Ella Humphreys Amy Griffiths Beca Evans Mian Sion
           
Non Hughes Erin Roberts Hanna Lewis Cari Davies (sgorio 3 gôl) Molly Williams Cadi Gaffey
           
Shannon Dukes (sgorio 1 gôl) Angharad Perry        


Yn ogystal mae’r tîm uchod yn haeddu canmoliaeth am eu llwyddiant, yng nghystadleuaeth Pêl droed 7 pob ochr Cenedlaethol yr Urdd Mai9fed.

Canlyniadau’r Twrnament:        
Eifionydd 7 Bro Ddyfi 0    
Dyffryn Aman 1 Eifionydd 1    
Llanhari 0 Eifionydd 13    
Ebbw Fawr 0 Eifionydd 13    
Llanrumney 0 Eifionydd 8    
Eifionydd 3 Dyffryn Aman 0    
           


Mawr yw ein diolch i’n chwaraewyr penigamp, am eu hymroddiad, brwdfrydedd a’u talent gwych.

Hoffai’r Tîm ddiolch i Mrs Lyn Parry Hughes am eu hyfforddi, ac i’r cefnogwyr am eu cefnogaeth.

tim Llongyfarchiadau hefyd i Dim Pel droed 7 bob ochor Blwyddyn 9 a 10 a goronwyd yn
Bencampwyr Cymru yng nghystadleuthau yr Urdd.Dymuniadau gorau i Daniel Davies (pwysau), Jack Davis (rhedeg) a Rebecca Williams (picell) a fydd yn cynrychioli Eryri ym mhencampwriaeth athletau Cymru.
Dymuniadau gorau i’r tri ohonoch, rydym yn hynod falch o’ch llwyddiant.


Noson Wobrwyo

Cynhaliwyd Noson Wobrwyo hynod lwyddiannus eleni yng Nghlwb Golff Morfa Bychan.

pobl genethod  

 

Yn ystod y noson cyflwynwyd gwobrau i’r canlynol:

Gwaith Cwrs – Lois Owen Esiampl i eraill – Ifan Roberts Datblygiad Personol – Jade Roberts
Pêl Droed – Jack Davis Chwaraeon – Owen Roberts Diwylliannol – Llyr Gwynedd
     
Datblygiad sylweddol yn y Pynciau:  
     
Gwyddoniaeth – Kevan Loney Peirianneg – Liam Garnett Hanes – Elenna Williams
     
Addysg Grefyddol – Jack Quaeck Daearyddiaeth – William Bull Dylunio a Thechnoleg Defnyddiau Gwrthiannol – Ifan Arthur Parry
     
Cerdd – Aaron Facer Cymraeg – Kieron Glennie Cymraeg (ail Iaith) – Regan Jones
     
Celf – Mari Thomas Celf BTEC – Cari Davies Hamdden a Thwristiaeth – Awel Williams
     
Arlwyo – Branwen Glyn Datblygiad y Plentyn – Rachel Williams Mathemateg – Carwyn Hughes
     
E-gyfryngau – Cian Cadwaladr Iechyd a Gofal – Charlotte Mostert Saesneg – Catrin Williams
     
Profiad Gwaith Estynedig – Arwel Roberts Busnes – Gethin Wright TGCh (OCR) – Louise Postlethwaite
     
Ffrangeg – Celine Hebert Cynhyrchion Graffeg – Anna Maia Eastwood Celfyddydau Perfformio – Jasmine Dawson
     
Amaethyddiaeth – Ifan Huw Hughes    


Diolch i Mr Gwilym Jones y Rheolwr, Rhian a Staff y Gegin am eu croeso a’r bwyd bendigedig.