YSGOL EIFIONYDD GOVERNING BODY 2020 - 2021

Name:
Membership:
Mr Dewi Bowen Headteacher
Ms Nerys Jones (Chairman) Community member
Cynghorydd Nia Jeffreys Local Education Authority
Cyng Eirwyn Williams Local Education Authority
Cyng E Selwyn Griffiths Local Education Authority
Mrs Bethan Nickson Local Education Authority
Mr Gwilym Jones Community member
Mr Dylan Hughes Parent representative
Mrs Marian Grace Jones Parent representative
Mrs Siwan Roberts Parent representative
Mr Gareth Iddon Edwards Parent representative
Mrs Catrin Rhys Parent representative
MrsMrs Catrin Roberts Teacher Governor
Mr Roger Vaughan Teacher Governor
Mrs Nia Fon Lane (Vice Chair) Community member
Miss Llio Meleri Dudley Support staff representative

 

In this section

Photos

Ysgol Eifionydd ar flickr.com