YSGOL EIFIONYDD GOVERNING BODY 2018 - 2019

Post Pic

 

 

 

 

 

 

 

Name:
Membership:
Mr Dewi Bowen Headteacher
Ms Nerys Jones Chairman
Cynghorydd Nia Jeffreys Local Education Authority
Cyng Eirwyn Williams Local Education Authority
Cyng E Selwyn Griffiths Local Education Authority
Mrs Bethan Nickson Local Education Authority
Ms Nerys Jones Community member
Mr Raymond Owen Community member
Mrs Pat Williams Community member
Mrs Catrin Roberts Teacher Governor
Mr Roger Vaughan Teacher Governor
Mrs Nia Fon Lane (Vice Chair) Parent representative
Mrs Marian Grace Jones Parent representative
Mr Crofton Davey Parent representative
Mr Gareth Iddon Edwards Parent representative
Mr Mark Jones Parent representative
Miss Llio Meleri Dudley Support staff representative

 

In this section

Photos

Ysgol Eifionydd ar flickr.com