CORFF LLYWODRAETHOL YSGOL EIFIONYDD 2020 - 2021

Enw:
Aelodaeth:
Mr Dewi Bowen Pennaeth
Ms Nerys Jones (Cadeirydd) Aelod Cymunedol
Cynghorydd Nia Jeffreys Awdurdod Addysg Lleol
Cyng Eirwyn Williams Awdurdod Addysg Lleol
Cyng E Selwyn Griffiths Awdurdod Addysg Lleol
Mrs Bethan Nickson Awdurdod Addysg Lleol
Mr Gwilym Jones Aelod Cymunedol
Mr Dylan Hughes Rhiant Lywodraethwr
Mrs Marian Grace Jones Rhiant Llywodraethwraig
Mrs Siwan Roberts Rhiant Llywodraethwraig
Mr Gareth Iddon Edwards Rhiant Lywodraethwr
Mrs Catrin Rhys Rhiant Llywodraethwraig
Mrs Catrin Roberts Athro Lywodraethwraig
Mr Roger Vaughan Athro Lywodraethwr
Mrs Nia Fon Lane (Is-gadeirydd) Aelod Cymunedol
Miss Llio Meleri Dudley Cynrychiolydd Staff Ategol

 

Yn yr adran yma

Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com