CORFF LLYWODRAETHOL YSGOL EIFIONYDD 2022 - 2023

Enw:
Aelodaeth:
Mr Dewi Bowen Pennaeth
Ms Nerys Jones (Cadeirydd) Aelod Cymunedol
Mrs Bethan Nickson Awdurdod Addysg Lleol
Mr Gareth Iddon Edwards Awdurdod Addysg Lleol
Mr E Selwyn Griffiths Awdurdod Addysg Lleol
Cyng Gwilym Jones Awdurdod Addysg Lleol
Mrs Eirian Farrell Aelod Cymunedol
Miss Lucy Hemmings Aelod Cymunedol
Mr Dylan Hughes Rhiant Lywodraethwr
Mrs Siwan Roberts Rhiant Llywodraethwraig
Mrs Catrin Rhys Rhiant Llywodraethwraig
Mr Mike Clishem Rhiant Lywodraethwr
Mrs Tesni Pollet-Thiollier Rhiant Llywodraethwraig
Mrs Miriam Amlyn Athro Lywodraethwraig
Mrs Catrin Roberts Athro Lywodraethwraig
Mrs Nia Fon Lane (Is-gadeirydd) Aelod Cymunedol
Miss Llio Meleri Dudley Cynrychiolydd Staff Ategol

 

Yn yr adran yma

Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com