17.11.22 CYNGERDD NADOLIG 2022

POSTER CYNGERDD NADOLIG

CYNGERDD NADOLIG 12.12.2022

Yng nghwmni Emma Buckley a Band Rhanbarth Eifionydd

6:30yh

Neuadd Ysgol Eifionydd

Tocynnau ar werth yn swyddfa'r ysgol.

Oedolion: £5 - Plant: £2 - Pensiynwyr: £2

Poster Cyngerdd Nadolig