Gwybodaeth o'r Adrannau

Rydym yn falch o gyhoeddi fod yr Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad bellach wedi datblygu Gwefan i rieni a theuluoedd.

Linc Gwefan ADY a Chynhwysiad Gwynedd ac Ynys Môn - cliciwch yma

09.03.16 Shelter Box

disgyblion

Rhai o ddisgyblion gwersi BAC Blwyddyn 10 ysgol Eifionydd, yn dilyn cyflwyniad diddorol a gwybodus gan Mr. a Mrs. Swain, ymgyrchwyr codi ymwybyddiaeth elusen ‘Shelter Box’ ar un dull llwyddiannus dyngarol byd eang, a gyflwynwyd yn Sylfaen i waith Dinasyddiaeth y myfyrwyr. Diolch i Nigel Hughes am y llun.

 

ss-celf (1)

 

Lluniau Arddangosfa Gwaith Celf TGAU Blwyddyn 11 Mehefin 2017 - cliciwch yma

Lluniau Arddangosfa Gwaith Celf TGAU Blwyddyn 11 Mai 2015 - cliciwch ymaGweithgareddau Celf Blwyddyn 6, Gorffennaf 2015 - cliciwch yma

 

18.03.16 Gweithgareddau yng Nglanllyn

Glanllyn

Adran Gymraeg – 14/03/16
Dyma rhai o ddisgyblion Blwyddyn 8M yn mwynhau diwrnod heulog iawn llawn gweithgareddau yng Nglanllyn.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Heroes Key Themes - cliciwch yma


An Inspector Calls Study Pack - cliciwch yma


Heroes Chapter 11 - Discussion Points - cliciwch yma


SAESNEG LLEN - UNED 2A – HEROES gan ROBERT CORMIER - PECYN ADOLYGU - cliciwch yma
Heroes – Chapter Summaries - cliciwch yma


SAESNEG LLEN - UNED 1 – OF MICE AND MEN – TAFLENNI ADOLYGU - cliciwch yma
Of Mice and Men – Cefndir - cliciwch yma
Of Mice and Men – Themes to explore – Shattered dreams in Of Mice and Men - cliciwch yma
Symbolism in Of Mice and Men - cliciwch yma


Llenyddiaeth Saesneg – Barddoniaeth - cliciwch yma


GCSE ENGLISH LANGUAGE (UNIT 2) (1) - cliciwch yma

GCSE ENGLISH LANGUAGE (UNIT 2) (2) - cliciwch yma

GCSE ENGLISH LANGUAGE (UNIT 3) - cliciwch yma


Revision Pack - cliciwch yma

Unit 2 Writing - cliciwch yma

Unit 3 Writing Types - cliciwch yma


Sesiynau Adolygu 2016

disgyblion disgyblion  
     
disgyblion Yn ystod wythnos olaf y tymor cynhaliwyd sesiynau adolygu
Pet-Xi High 5 Saesneg ar gyfer disgyblion Bl.11 ysgolion Eifionydd, Ardudwy a Glan y Môr.

 


 


mathamateg
times table
Adnoddau defnyddiol ar gyfer rhieni / gofalwyr
A ydych yn gwybod eich tablau yn dda? Os yr ydych eisiau gwella eich sgiliau ewch i ' times tables'
   
gcse maths
Llyfryn rhifedd
I wella eich sgiliau mathemateg ym
Mlwyddyn 11 ewch i 'gcse maths'
Llyfryn Rhifedd - cliciwch yma

 

Adolygu Bioleg 2 Biology 2 revision newydd 12ebrill2013
alveolus diagram
Bangor university Biology 2 Revision booklet
Bioamrywiaeth ar amgylchedd
ensymau, dna a Treulio bwyd
Ffotosynthesis
Gwaith maes Ecoleg transects
Gwyddoniaeth ychwanegol
Llyfr adolygu Bioleg 2 Prifysgol bangor
tabl anadlu
tabl sustem resbiradol
Y sustem respiradol


Gwaith Maes Bioamrywiaeth Blwyddyn 7 ym Morfa Bychan (Black Rocks)

Glanllyn

Gorffennaf 2016

Cliciwch yma i weld mwy o luniau
Gwaith Maes Ecoleg Blwyddyn 8 ym Mhlas Tanybwlch

Glanllyn

Gorffennaf 2016

Cliciwch yma i weld mwy o luniau 

Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com