Gwybodaeth o'r Adrannau

Rydym yn falch o gyhoeddi fod yr Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad bellach wedi datblygu Gwefan i rieni a theuluoedd.

Linc Gwefan ADY a Chynhwysiad Gwynedd ac Ynys Môn - cliciwch yma

Gemau Cwpan y Byd Pel-Rwyd

Taith Sgio

Taith Pel-Rwyd Lerpwl i wylio gemau Cwpan y Byd ym mis Gorffennaf 2019.Taith Gerdded Noddedig

Taith Sgio

Taith Gerdded Noddedig yn Gorffennaf, 2019.Cynrychioli Eryri yng ngystadleuaeth Traws Gwlad Cymru

Taith Sgio

Anna Pugh Blwyddyn 7 yn cynrychioli Eryri yng ngystadleuaeth Traws Gwlad Cymru lawr ym Manau Brycheiniog Mis Mawrth 2020Jack Smith wedi ennill crys rygbi

Taith Sgio

Jack Smith wedi ennill crys rygbi wedi ei arwyddo gan garfan 6 Gwlad Cymru yn Raffl yr Adran Addysg Gorfforol Mehefin 2019Ras Noddedig Sion Corn Rhagfyr 2019

disgyblion disgyblion disgyblion

Dyma ychydig o luniau Ras Noddedig Sion Corn yn Rhagfyr 2019.


20.03.19 Cymru yn erbyn Trinidad a Tobago

Taith Sgio

Ar ddydd Mercher 20/03/19 trefnodd yr Adran Addysg Gorfforol daith i Wrecsam i weld gêm bêl-droed Cymru yn erbyn Trinidad a Tobago.20.03.19 Chwaraeon Gwahanol

Tim Penn Tim Penn

Ar y 4ydd o Chwefror, 2019 cafodd genethod blwyddyn 7, 8 a 9 y cyfle i drio chwaraeon gwahanol fel Dodgeball, Tenis, Dawns ac amrywiaeth o wahanol weithgaredd rygbi. Cafodd y diwrnod ei drefnu gan Tim Chwaraeon am Oes / Gall Genod Gwynedd / Rookie Rugby.


20.03.19 Bl. 10 TGAU Addysg Gorfforol

disgyblion disgyblion disgyblion
disgyblion
disgyblion

Bl. 10 TGAU Addysg Gorfforol - Bu'r disgyblion yn cefnogi Athletau dan do ysgolion cynradd y dalgylch yng nghystadleuaeth 5x60 yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn - Chwefror 2019.15.03.19
Taith Sgio i Risoul, Ffrainc, Chwefror 2019

Taith Sgio

cliciwch yma i weld y fideo

09.03.16 Shelter Box

disgyblion

Rhai o ddisgyblion gwersi BAC Blwyddyn 10 ysgol Eifionydd, yn dilyn cyflwyniad diddorol a gwybodus gan Mr. a Mrs. Swain, ymgyrchwyr codi ymwybyddiaeth elusen ‘Shelter Box’ ar un dull llwyddiannus dyngarol byd eang, a gyflwynwyd yn Sylfaen i waith Dinasyddiaeth y myfyrwyr. Diolch i Nigel Hughes am y llun.

 

05.03.20 Cyngerdd dathlu Ysgol Eifionydd yn 125

disgyblion

Cyngerdd dathlu Ysgol Eifionydd yn 125 yng nghwmni Rhys Meirion 5/03/2020.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau cyngerddPerfformiadau Nadolig 2019

disgyblion
disgyblion

Perfformiadau Nadolig 2019 yng Nghartref Bodawen.


20.03.19 Taith yr Adran Gerdd i weld Les Miserables

disgyblion
disgyblion

Taith yr Adran Gerdd i weld Les Miserables yn yr Empire Theatr, Lerpwl.

ss-celf (1)

 

Lluniau Arddangosfa Gwaith Celf TGAU Blwyddyn 11 Mehefin 2017 - cliciwch yma

Lluniau Arddangosfa Gwaith Celf TGAU Blwyddyn 11 Mai 2015 - cliciwch ymaGweithgareddau Celf Blwyddyn 6, Gorffennaf 2015 - cliciwch yma

 

18.03.16 Gweithgareddau yng Nglanllyn

Glanllyn

Adran Gymraeg – 14/03/16
Dyma rhai o ddisgyblion Blwyddyn 8M yn mwynhau diwrnod heulog iawn llawn gweithgareddau yng Nglanllyn.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Heroes Key Themes - cliciwch yma


An Inspector Calls Study Pack - cliciwch yma


Heroes Chapter 11 - Discussion Points - cliciwch yma


SAESNEG LLEN - UNED 2A – HEROES gan ROBERT CORMIER - PECYN ADOLYGU - cliciwch yma
Heroes – Chapter Summaries - cliciwch yma


SAESNEG LLEN - UNED 1 – OF MICE AND MEN – TAFLENNI ADOLYGU - cliciwch yma
Of Mice and Men – Cefndir - cliciwch yma
Of Mice and Men – Themes to explore – Shattered dreams in Of Mice and Men - cliciwch yma
Symbolism in Of Mice and Men - cliciwch yma


Llenyddiaeth Saesneg – Barddoniaeth - cliciwch yma


GCSE ENGLISH LANGUAGE (UNIT 2) (1) - cliciwch yma

GCSE ENGLISH LANGUAGE (UNIT 2) (2) - cliciwch yma

GCSE ENGLISH LANGUAGE (UNIT 3) - cliciwch yma


Revision Pack - cliciwch yma

Unit 2 Writing - cliciwch yma

Unit 3 Writing Types - cliciwch yma


Sesiynau Adolygu 2016

disgyblion disgyblion  
     
disgyblion Yn ystod wythnos olaf y tymor cynhaliwyd sesiynau adolygu
Pet-Xi High 5 Saesneg ar gyfer disgyblion Bl.11 ysgolion Eifionydd, Ardudwy a Glan y Môr.

 


 


12.02.19 Cystadleuaeth Maths

Glanllyn

Yn dilyn eu llwyddiant yn rownd gytaf y gystadleuaeth Sialens Maths i flwyddyn 10 mi aeth y pedwar aelod o’r tim, sef Amelie Lewin, Non Jones, Cynan Roberts ac Ade O’Neill ymlaen i Gonwy i’r rownd derfynol. Roedd 14 tim yn cystadlu yna, a llwyddodd Ysgol Eifionydd i ddod yn 6ed yn y gystadleuaeth, da iawn nhw.
mathamateg
times table
Adnoddau defnyddiol ar gyfer rhieni / gofalwyr
A ydych yn gwybod eich tablau yn dda? Os yr ydych eisiau gwella eich sgiliau ewch i ' times tables'
   
gcse maths
Llyfryn rhifedd
I wella eich sgiliau mathemateg ym
Mlwyddyn 11 ewch i 'gcse maths'
Llyfryn Rhifedd - cliciwch yma

 

Adolygu Bioleg 2 Biology 2 revision newydd 12ebrill2013
alveolus diagram
Bangor university Biology 2 Revision booklet
Bioamrywiaeth ar amgylchedd
ensymau, dna a Treulio bwyd
Ffotosynthesis
Gwaith maes Ecoleg transects
Gwyddoniaeth ychwanegol
Llyfr adolygu Bioleg 2 Prifysgol bangor
tabl anadlu
tabl sustem resbiradol
Y sustem respiradol


Gwaith Maes Bioamrywiaeth Blwyddyn 7 ym Morfa Bychan (Black Rocks)

Glanllyn

Gorffennaf 2016

Cliciwch yma i weld mwy o luniau
Gwaith Maes Ecoleg Blwyddyn 8 ym Mhlas Tanybwlch

Glanllyn

Gorffennaf 2016

Cliciwch yma i weld mwy o luniauYmweliad Tim Penn â’r Adran Ieithoedd Modern

Glanllyn

Ar y 7fed o Chwefror, 2020 daeth Tim Penn i ymweld ag Adran Ffrangeg Ysgol Eifionydd er mwyn hybu disgyblion i ddewis Ffrangeg yn CA4.
Fel dyn busnes profiadol roedd Tim yn hybu’r disgyblion i sylweddoli eu bod yn unigryw os ydynt yn gallu siarad Cymraeg, Saesneg a Ffrangeg ac ei fod o fantais i weithio mewn unrhyw faes yng Nghymru neu ar daws y byd.
Roedd ymweliad Tim yn pwysleisio fod dysgu iaith newydd yn agor ffenestr i’r byd.


Ymweliad Tim Penn

Tim Penn Tim Penn

Daeth Tim Penn i ymweld ag Adran Ffrangeg Ysgol Eifionydd dydd Gwener 15fed o Chwefror er mwyn hybu disgyblion i ddewis Ffrangeg yn CA4.

Fel dyn busnes profiadol roedd Tim yn hybu’r disgyblion i sylweddoli eu bod yn unigryw os ydynt yn gallu siarad Cymraeg, Saesneg a Ffrangeg ac eu bod yn hanfodol i ddyfodol busnes Cymru.

Roedd ymweliad Tim yn pwysleisio fod dysgu iaith newydd yn agor ffenestr i’r byd.

 

Yn yr adran yma

Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com