Croeso i Adran Yr Ysgol

Post Pic

Hoffwn gymryd y cyfle yma i'ch croesawu i wefan Ysgol Eifionydd.

Mae gan yr ysgol draddodiad hir fel sefydliad llwyddiannus, croesawus a hapus.

'Rwy'n hyderus y bydd cyfnod eich plentyn gyda ni hefyd yn un llwyddiannus a hapus ac y bydd yr addysg a gyflwynir yn baratoad priodol ar gyfer y dyfodol.

 

 

 

estyn

 

 

Crynodeb Estyn Ysgol Eifionydd 2018 - cliciwch yma

Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com