Rhestr Staff Ysgol Eifionydd

Post Pic

 

 

 

 

 

 

 

Enw
Cyfrifoldeb
Mr. Dewi Bowen Pennaeth Mewn Gofal
Mrs. Gwyneth Owen Pennaeth Cynorthwyol / Pennaeth Dylunio a Thechnoleg / Pennaeth Blwyddyn 10 ac 11
Mrs. Lyn Parry Hughes Pennaeth Cynorthwyol / Pennaeth Addysg Gorfforol / Pennaeth Blwyddyn 8
 
Mrs. Eirian Môn Roberts Pennaeth Cymraeg / Cyd-gysylltydd Iaith
Mrs. Laura Hughes Cymraeg
Mrs. Nia Jones Cymraeg a Saesneg
Miss Catrin Elan Cymraeg a Saesneg (Cyfnod Mamolaeth)
 
Mrs. Bethan Roberts Pennaeth Saesneg / Llythrennedd / Llyfrgell
Miss Mary-Anne Atkinson Saesneg
 
Mr. Hywel Roberts Pennaeth Gwyddoniaeth / Cemeg
Mr. Sion Amlyn Gwyddoniaeth / Ffiseg
Mrs. Sharon Roberts Gwyddoniaeth / Cyd-gysylltydd ADY / Marc Ansawdd
Mr. Kevin Jones Gwyddoniaeth / Bywydeg / Pennaeth Blwyddyn 7
 
Mr. Medwyn Williams Pennaeth Mathemateg / Rhifedd
Mrs. Helen Puw Mathemateg
Mrs. Cathryn Roberts- Williams Mathemateg / Cyd-gysylltydd Technoleg Hysbysaeth / Rhyngrwyd
 
Miss Sioned Mair Williams Dylunio a Thechnoleg / Celf
Mr. Roger Vaughan Dylunio a Thechnoleg / Mathemateg / Cyd-gysylltydd Gyrfaoedd / ABaCh / Peirianneg / Cyd-lynnydd BAC
 
Mrs. Glenda Murray Pennaeth Daearyddiaeth / Dyniaethau
Mrs. Miriam Amlyn Pennaeth Addysg Grefyddol
Miss Catrin Griffith Addysg Grefyddol (Cyfnod Mamolaeth)
Mrs. Sian Williams Pennaeth Hanes
Mr. Sion Cadwaladr Swyddog Cynhwysiad / Busnes / Pennaeth Blwyddyn 9
 
Miss Lona Williams Cerdd
Mr. David Martin Addysg Gorfforol
 
Miss Elliw Haf Pennaeth Ieithoedd Modern
 
Mrs. Brenda Dobson Cymhorthydd
Mrs. Kay Jones Anogwr Dysgu
Mrs. Helen Morris Cymhorthydd
Mrs. Nia Povey Athrawes Arbenigol
Mrs. Ann Roberts Athrawes Arbenigol
Mrs. Olwen Roberts Cymhorthydd / Goruchwyliwr Canol Dydd
Mrs. Nia Williams Cymhorthydd
Miss Sarah A Williams Cymhorthydd
Miss Nyfain Wynn Cymhorthydd
 
Mrs. Marian Lewis Crowe Swyddog Gweinyddol
Mrs. Nerys Griffiths Technegydd / Teipydd / Llyfrgell
Mrs. Heulwen Poxon Ysgrifenyddes
Mrs. Pat Williams Technegydd
Mr. Philip Hughes Technegydd
Mr. David Ifer Jones Technegydd Gwyddoniaeth
Mr. Stan Roberts Hyfforddwr
Miss Melanie Oosthuizen Cogyddes
Mr. Gareth Pritchard Gofalwr / Goruchwyliwr Canol Dydd
   


Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com

Bookmark and Share