Rhestr Staff Ysgol Eifionydd Medi 2022

Post Pic

 

 

 

 

 

 

 

Tim Rheoli

Mr. Dewi Bowen Pennaeth
Mrs. Gwyneth Owen Pennaeth Cynorthwyol
Mrs. Lyn Parry Hughes Pennaeth Cynorthwyol, Pontio Bl.5 a 6

i-Gyfathrebu

Mrs. Eirian Môn Roberts Pennaeth Iaith a Chymraeg
Mrs. Mary Gwyn Pennaeth Saesneg / Pennaeth Blwyddyn 8 (cyfnod mamolaeth ATR)
Miss Elliw Haf Roberts Pennaeth Ieithoedd Modern, Pennaeth Blwyddyn 10, Saesneg
Mrs. Laura Hughes Cymraeg / Pennaeth Bl.9 (dros dro)
Miss Catrin Elan Roberts Cymraeg / Saesneg / Cydlynydd Iaith a Llythrennedd / Cydlynnydd BAC
Mrs. Bethan Mortimer Saesneg
Miss Mirain Llyn Cymraeg, Saesneg a Drama
Miss Llinos Medi Cydlynydd ADY / Athrawes Gefnogol

i-Ddarganfod

Mr. Gareth Jones Pennaeth Gwyddoniaeth / Cemeg
Miss Blodeuwedd Tegid Gwyddoniaeth / Ffiseg
Miss Khira Jones Gwyddoniaeth / Bioleg
Miss Sioned Mair Williams Pennaeth Mynegiannol / Pennaeth Technoleg
Miss Alaw Teleri Roberts Dylunio a Thechnoleg / Celf / Pennaeth Blwyddyn 8
Mrs. Gemma Owen Dylunio a Thechnoleg
Mr. Phil Kitchen Dylunio a Thechnoleg

i-Gyfrifo

Mrs. Mary Baillot Pennaeth Mathemateg / Cydlynydd Rhifedd
Mrs. Helen Puw Mathemateg
Mrs. Cathryn Roberts-Williams Mathemateg / Cydlynydd Cymhwysedd Digidol / Rhyngrwyd

i-feddwl

Mrs. Glenda Murray Pennaeth Dyniaethau / Daearyddiaeth
Mrs. Miriam Amlyn Addysg Grefyddol, Pennaeth Bl.7
Mrs. Sian Williams Hanes
Mr. Sion Cadwaladr Swyddog Cynhwysiad / Busnes / Pennaeth Blwyddyn 11/Cyd-gysylltydd Gyrfaoedd

i-Greu

Miss Sioned Mair Williams Pennaeth Celfyddydau Mynegiannol / Pennaeth Technoleg
Mrs. Llio Dudley Roberts Cerdd / Drama / Uwch Gymhorthydd / Goruchwyliwr Canol Dydd

i-Develop

Mrs. Llio Griffith Addysg Gorfforol
Mr. Ian Roberts Addysg Gorfforol, Arweinydd ABaCh Bl.7


Miss Samantha Tipton Athrawes Gyffredinol / ABaCh / Uned Cynhwysiad / Cymru Ewrop a’r Byd / Sgiliau Gwaith
Cymorthyddion

i-Ddatblygu

Mr. Gareth Crowe Swyddog Cefnogi Plant a Theuluoedd
Miss Colleen Edwards Cymhorthydd ADY
Mrs. Helen Morris Cymhorthydd ADY
Mrs. Nina Wyn Mennet Cymhorthydd ADY
Mrs. Sharon Pritchard Uwch Gymhorthydd Cyflenwi / Goruchwyliwr Canol Dydd
Mrs. Meinir Rayne Uwch Cymhorthydd ADY
Mrs. Lona Roberts Cymhorthydd ADY, Uwch Gymhorthydd Iaith
Mrs. Bethan Tipton Cymhorthydd ADY
Miss Sarah Ann Williams
Miss Nyfain Wynn Cymhorthydd ADY
Cymhorthydd ADY, Uwch Gymhorthydd Iaith


Mrs. Marian Crowe Rheolwr Busnes
Mrs. Myfanwy French Swyddog Cefnogi Ysgol
Mrs. Heulwen Poxon Ysgrifenyddes
Miss Meleri Williams Uwch Gymhorthydd Gweinyddol Swyddog Cefnogi Ysgol
Mrs. Jane Williams Technegydd TGCh
Mrs. Bethan Hughes Cogyddes
Mr. Gareth Pritchard Gofalwr / Goruchwyliwr Canol Dydd


Yn yr adran yma

Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com