Rhestr Staff Ysgol Eifionydd Medi 2018

Post Pic

 

 

 

 

 

 

 

Enw
Cyfrifoldeb
Mr. Dewi Bowen Pennaeth
Mrs. Gwyneth Owen

Pennaeth Cynorthwyol / Pennaeth Dylunio a Thechnoleg / Celf / Pennaeth Blwyddyn 11

Mrs. Lyn Parry Hughes

Pennaeth Cynorthwyol / Pennaeth Addysg Gorfforol / Celfyddydau Mynegiannol / Pennaeth Blwyddyn 7

 
Mrs. Eirian Môn Roberts

Pennaeth Cymraeg / Cyd-gysylltydd Iaith

Mrs. Laura Hughes Cymraeg
Mrs Catrin Roberts Cymraeg a Saesneg
 
Mrs. Bethan Roberts Pennaeth Saesneg / Llythrennedd / Llyfrgell
Mrs. Mary Gwyn Saesneg
 
Mr. Hywel Roberts Pennaeth Gwyddoniaeth / Cemeg
Mr. Sion Amlyn Gwyddoniaeth / Ffiseg
Mr. Kevin Jones Gwyddoniaeth / Bywydeg / Pennaeth Blwyddyn 8
 
Mrs. Mary Baillot Pennaeth Mathemateg / Rhifedd
Mrs. Helen Puw Mathemateg
Mrs. Cathryn Roberts-Williams Mathemateg / Cyd-gysylltydd Technoleg Hysbysaeth / Rhyngrwyd
 
Miss Sioned Mair Williams Dylunio a Thechnoleg / Celf
Miss Alaw Teleri Roberts Dylunio a Thechnoleg / Celf (Cyfnod mamolaeth)
Mr. Roger Vaughan

Dylunio a Thechnoleg / Mathemateg / Cyd-gysylltydd Gyrfaoedd / ABaCh / Peirianneg/ Cyd-lynnydd BAC

 
Mrs. Glenda Murray Pennaeth Daearyddiaeth / Dyniaethau
Mrs. Miriam Amlyn Pennaeth Addysg Grefyddol
Mrs. Sian Williams Pennaeth Hanes
Mr. Sion Cadwaladr Swyddog Cynhwysiad / Busnes / Pennaeth Blwyddyn 9
 
Miss Llio Dudley

Cerdd a Drama / Uwch Gymhorthydd / Goruchwyliwr Canol Dydd

Mr. Emyr Rhys Cerdd
Miss Gwenno Gibbard Addysg Gorfforol
Mr Gareth Patchett Addysg Gorfforol
 
Miss Elliw Haf Pennaeth Ieithoedd Modern / Pennaeth Blwyddyn 10
 
Mrs. Brenda Dobson Cymhorthydd
Miss Elin Wyn Davies Cymhorthydd
Mrs. Kay Jones Anogwr Dysgu
Mrs. Helen Morris Cymhorthydd
Mrs. Nia Povey Athrawes Gefnogol
Mrs Ann Roberts Cydlynydd  ADY / Athrawes Gefnogol
Miss Carwen Roberts Cymhorthydd
Mrs. Olwen Roberts Uwch Cymhorthydd / Goruchwyliwr Canol Dydd
Miss Lia Wyn Roberts-Evans Cymhorthydd
Mrs. Nia Williams Cymhorthydd
Miss Sarah A Williams Cymhorthydd
Miss Nyfain Wynn Cymhorthydd
 
Mrs. Marian Lewis Crowe Rheolwr Busnes
Mrs. Nerys Griffiths Uwch Gymhorthydd Gweinyddol
Mrs. Heulwen Poxon Ysgrifenyddes
Mrs. Carol Williams Swyddog Cefnogi Ysgol
Mr. Philip Hughes Technegydd TGCh
Mr. Stan Roberts Hyfforddwr
Miss Elin Thomas Cogyddes
Mr. Gareth Pritchard Gofalwr / Goruchwyliwr Canol Dydd
   


Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com