Rhestr Staff Ysgol Eifionydd

Post Pic

 

 

 

 

 

 

 

Enw
Cyfrifoldeb
Mrs. Alwen P. Watkin Pennaeth
Mr. Dewi Bowen Dirprwy Bennaeth
Mr. Gwyn Owen Pennaeth Cynorthwyol
 
Mrs. Eirian Môn Roberts Pennaeth Cymraeg / Cyd-gysylltydd Iaith
Mrs. Laura Hughes Cymraeg
Mrs. Nia Jones Cymraeg a Saesneg
 
Mrs. Bethan Roberts Pennaeth Saesneg / Llythrennedd / Llyfrgell
Miss Mary-Anne Atkinson Saesneg
 
Miss Elliw Haf Pennaeth Ieithoedd Modern
 
Mr. Hywel Roberts Pennaeth Gwyddoniaeth / Cemeg
Mr. Sion Amlyn Gwyddoniaeth / Ffiseg
Mrs. Sharon Roberts Gwyddoniaeth / Cyd-gysylltydd AAA / Marc Ansawdd
Mr. Kevin Jones Gwyddoniaeth / Bywydeg / Pennaeth Blwyddyn 7
 
Mr. Medwyn Williams Pennaeth Mathemateg / Rhifedd
Mrs. Helen Puw Mathemateg
Mrs. Cathryn Roberts- Williams Mathemateg / Cyd-gysylltydd Technoleg Hysbysaeth / Rhyngrwyd
 
Mrs. Glenda Murray Pennaeth Daearyddiaeth / Dyniaethau
Mrs. Miriam Amlyn Pennaeth Addysg Grefyddol
Mrs. Sian Williams Pennaeth Hanes
Mr. Sion Cadwaladr Swyddog Cynhwysiad
 
Mrs. Gwyneth Owen Dylunio a Thechnoleg / Pennaeth Blwyddyn 10 ac 11
Miss Sioned Mair Williams Dylunio a Thechnoleg / Celf
Mr. Roger Vaughan Dylunio a Thechnoleg / Mathemateg / Cyd-gysylltydd Gyrfaoedd / ABaCh / Peirianneg / Cyd-lynnydd BAC
 
Mrs. Delyth Humphreys Pennaeth Cerdd / Pennaeth Blwyddyn 9
Mrs. Lyn Parry Hughes Addysg Gorfforol / Celf / Pennaeth Blwyddyn 8
 
Mrs. Brenda Dobson Cymhorthydd
Miss Amanda Cope Cymhorthydd
Miss Alwen Griffiths Cymhorthydd
Mrs. Kay Jones Anogwr Dysgu
Miss Rhodd T. Jones Cymhorthydd
Mrs. Helen Morris Cymhorthydd
Miss Iola Parry Cymhorthydd / Goruchwyliwr Canol Dydd
Mrs. Nia Povey Athrawes / Cymhorthydd
Mrs. Ann Roberts Athrawes ADY
Mrs. Olwen Roberts Cymhorthydd / Goruchwyliwr Canol Dydd
Mrs. Nia Williams Cymhorthydd
Miss Sarah A Williams Cymhorthydd
 
Mrs. Marian Lewis Crowe Swyddog Gweinyddol
Mrs. Nerys Griffiths Technegydd / Teipydd / Llyfrgell
Mrs. Heulwen Poxon Ysgrifenyddes
Mrs. Pat Williams Technegydd
Mr. Philip Hughes Technegydd
Mr. David Ifer Jones Technegydd Gwyddoniaeth
Mr. Stan Roberts Hyfforddwr
Miss Melanie Oosthuizen Cogyddes
Mr. Gareth Pritchard Gofalwr / Goruchwyliwr Canol Dydd
   


Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com

Bookmark and Share