Rhestr Staff Ysgol Eifionydd

Post Pic

 

 

 

 

 

 

 

Enw
Cyfrifoldeb
Mrs. Alwen P. Watkin Pennaeth
Mr. Dewi Bowen Dirprwy Bennaeth
Mr. Gwyn Owen Pennaeth Cynorthwyol
   
Mrs. Eirian Môn Roberts Pennaeth Cymraeg / Cyd-gysylltydd Iaith
Mrs. Laura Hughes Cymraeg
Miss Nia Hughes Cymraeg a Saesneg
   
Mrs. Bethan Roberts Pennaeth Saesneg / Llythrennedd / Llyfrgell
Mr. Fred Smith Saesneg
Miss Mary-Anne Atkinson Saesneg
   
Miss Elliw Haf Pennaeth Ieithoedd Modern
   
Mr. Hywel Roberts Pennaeth Gwyddoniaeth / Cemeg
Mr. Sion Amlyn Gwyddoniaeth / Ffiseg
Mrs. Sharon Roberts Gwyddoniaeth / Cyd-gysylltydd AAA / Marc Ansawdd
Mr. Kevin Jones Gwyddoniaeth / Bywydeg / Pennaeth Blwyddyn 7
   
Mr. Medwyn Williams Pennaeth Mathemateg / Rhifedd
Mrs. Helen Puw Mathemateg
Mrs. Cathryn Roberts- Williams Mathemateg / Cyd-gysylltydd Technoleg Hysbysaeth / Rhyngrwyd
   
Mrs. Glenda Murray Pennaeth Daearyddiaeth / Dyniaethau
Mrs. Miriam Amlyn Pennaeth Addysg Grefyddol
Mrs. Sian Williams Pennaeth Hanes
Mr. Sion Cadwaladr Swyddog Cynhwysiad
   
Mrs. Gwyneth Owen Dylunio a Thechnoleg / Pennaeth Blwyddyn 10 ac 11
Miss Sioned Mair Williams Dylunio a Thechnoleg
Mr. Roger Vaughan Dylunio a Thechnoleg / Mathemateg / Cyd-gysylltydd Gyrfaoedd / ABaCh / Peirianneg / Cyd-lynnydd BAC
   
Mrs. Delyth Humphreys Pennaeth Cerdd / Pennaeth Blwyddyn 9
Mrs. Lyn Parry Hughes Addysg Gorfforol / Pennaeth Blwyddyn 8
Mrs. Elin McGowan Pennaeth Celf
   
Mrs. Brenda Dobson Cymhorthydd
Miss Claire Hughes Cymhorthydd
Mrs. Kay Jones Anogwr Dysgu
Mrs. Rhiannon Jones Anogwr Dysgu (Potensial)
Mrs. Helen Morris Cymhorthydd
Miss Iola Parry Cymhorthydd / Goruchwyliwr Canol Dydd
Mrs. Nia Povey Athrawes / Cymhorthydd
Mrs. Olwen Roberts Cymhorthydd / Goruchwyliwr Canol Dydd
Mrs. Nia Williams Cymhorthydd
Miss Sarah A Williams Cymhorthydd
   
Mrs. Marian Lewis Crowe Swyddog Gweinyddol
Mrs. Nerys Griffiths Technegydd / Teipydd / Llyfrgell
Mrs. Heulwen Poxon Ysgrifenyddes
Mrs. Pat Williams Technegydd
Mr. Philip Hughes Technegydd
Mr. David Ifer Jones Technegydd Gwyddoniaeth
Mr. Stan Roberts Hyfforddwr
Miss Melanie Oosthuizen Cogyddes
Mr. Arfon Lloyd Gofalwr / Goruchwyliwr Canol Dydd
   


Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com

Bookmark and Share