Rhestr Staff Ysgol Eifionydd Medi 2020

Post Pic

 

 

 

 

 

 

 

Enw
Cyfrifoldeb
Mr. Dewi Bowen Pennaeth
Mrs. Gwyneth Owen

Pennaeth Cynorthwyol / Pennaeth Dylunio a Thechnoleg / Celf / Pennaeth Blwyddyn 11

Mrs. Lyn Parry Hughes

Pennaeth Cynorthwyol / Pennaeth Addysg Gorfforol / Celfyddydau Mynegiannol / Pennaeth Blwyddyn 7

 
Mrs. Eirian Môn Roberts

Pennaeth Iaith a Chymraeg

Mrs Mary Gwyn Pennaeth Saesneg.
Mrs. Bethan Mortimer Saesneg - Cyfnod Mamolaeth
Miss Elliw Haf Pennaeth Ieithoedd Modern,
Pennaeth Blwyddyn 10,
Saesneg
Miss Catrin Elan Roberts Cymraeg a Saesneg,
Cydlynydd Iaith a Llythrennedd
Mrs. Laura Hughes Cymraeg
 
Mr. Hywel Roberts Pennaeth Gwyddoniaeth / Cemeg
Miss Blodeuwedd Tegid Gwyddoniaeth / Ffiseg
Mr. Kevin Jones Gwyddoniaeth / Bywydeg / Pennaeth Blwyddyn 8
 
Mrs. Mary Baillot Pennaeth Mathemateg, Cydlynydd Rhifedd.
Mrs. Helen Puw Mathemateg
Miss. Cathryn Roberts-Williams Mathemateg / Cyd-gysylltydd Technoleg Hysbysaeth / Rhyngrwyd
 
Miss Sioned Mair Williams Dylunio a Thechnoleg / Celf
Miss Alaw Teleri Roberts Dylunio a Thechnoleg / Celf
Mr. Roger Vaughan

Dylunio a Thechnoleg, Cyd-gysylltydd Gyrfaoedd, ABaCh, Cydlynnydd BAC.

 
Mrs. Glenda Murray Pennaeth Daearyddiaeth / Dyniaethau
Mrs. Miriam Amlyn Pennaeth Addysg Grefyddol
Mrs. Sian Williams Pennaeth Hanes
Mr. Sion Cadwaladr Swyddog Cynhwysiad / Busnes / Pennaeth Blwyddyn 9
 
Miss Llio Dudley

Cerdd / Uwch Gymhorthydd / Goruchwyliwr Canol Dydd

Mr. Emyr Rhys Cerdd
Mrs. Gwenno Gibbard Bolton Addysg Gorfforol, Mathemateg
Mr Gareth Patchett Addysg Gorfforol
 
Miss Elin Davies Cymhorthydd
Mrs. Brenda Dobson Cymhorthydd
Mrs. Kay Jones Anogwr Dysgu
Mrs. Helen Morris Cymhorthydd

Mr. Tomos Owen

Cymhorthydd
Mrs Ann Roberts Cydlynydd  ADY / Athrawes Gefnogol
Mrs. Lona Roberts Cymhorthydd,
Uwch Gymhorthydd Iaith
Mrs. Olwen Roberts Uwch Cymhorthydd / Goruchwyliwr Canol Dydd
Miss Lia Wyn Roberts-Evans Cymhorthydd
Miss Sarah A Williams Cymhorthydd
Miss Nyfain Wynn Cymhorthydd, Uwch Gymhorthydd Iaith
 
Mrs. Marian Lewis Crowe Rheolwr Busnes
Mrs. Katie Bailey Uwch Gymhorthydd Gweinyddol
Mrs. Nerys Griffiths Uwch Gymhorthydd Gweinyddol
Mrs. Heulwen Poxon Ysgrifenyddes
Mrs. Carol Williams Swyddog Cefnogi Ysgol
Mr. Philip Hughes Technegydd TGCh
Ms Elin Thomas Cogyddes
Mr. Gareth Pritchard Gofalwr / Goruchwyliwr Canol Dydd
   


Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com