Rhestr Staff Ysgol Eifionydd Medi 2021

Post Pic

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Dewi Bowen Pennaeth
Mrs. Gwyneth Owen
Pennaeth Cynorthwyol / Pennaeth Dylunio a Thechnoleg

Mrs. Lyn Parry Hughes

Pennaeth Cynorthwyol / Pennaeth Addysg Gorfforol / Pontio Blwyddyn 7

i-Gyfathrebu

Mrs. Eirian Môn Roberts

Pennaeth Iaith a Chymraeg

Mrs Mary Gwyn Pennaeth Saesneg.
Mrs Elliw Haf Pennaeth Ieithoedd Modern, Pennaeth Blwyddyn 10, Saesneg
Mrs Laura Hughes Cymraeg
Miss Catrin Elan Roberts Cymraeg a Saesneg / Cydlynydd Iaith a Llythrennedd
Mrs Bethan Mortimer Saesneg
Miss Mirain Llyn Cymraeg
Miss Sian Alun Jones Cyfnod Mamolaeth
Mrs Menna Bowen  

Miss Llinos Medi

Cydlynydd ADY/Athrawes Gefnogol

i-Ddarganfod

Mr. Gareth Jones
Pennaeth Gwyddoniaeth / Cemeg
Miss Blodeuwedd Tegid Gwyddoniaeth / Ffiseg
Miss Khira Jones Gwyddoniaeth / Bywydeg
Miss Sioned Mair Williams Pennaeth Myneiannol/ Dylunio a Thechnoleg / Celf
Miss Alaw Teleri Roberts Dylunio a Thechnoleg / Celf / Pennaeth Blwyddyn 8
Mr Roger Vaughan Arweinydd ABaCH/ Dylunio a Thechnoleg / Cyd Gysylltyd Gyrfaoedd / Cydlynydd BAC
Mr Cynan Ednyfed Glyn  
   

i-Gyfrifo

Mrs. Mary Baillot Pennaeth Mathemateg, Cydlynydd Rhifedd.
Mrs. Helen Puw Mathemateg
Miss. Cathryn Roberts-Williams Mathemateg/Cydlynydd / Technoleg Hysbysaeth / Rhyngrwyd

i-Feddwl

Mrs. Glenda Murray Pennaeth Daearyddiaeth / Dyniaethau
Mrs. Miriam Amlyn Pennaeth Addysg Grefyddol / Pennaeth Blwyddyn 7
Mrs. Sian Williams Pennaeth Hanes
Mr. Sion Cadwaladr Pennaeth yr Uned Cynhwysiad / Busnes / Pennaeth Blwyddyn 11

i-Greu

Miss Sioned Mair Williams

Pennaeth Mynegiannol / Dylunio a Thechnoleg / Celf

Miss Llio Dudley Cerdd / Uwch Gymhorthydd / Goruchwyliwr Canol Dydd

i-Ddatblygu

Mr Roger Vaughn Arweinydd ABaCH/ Dylunio a Thechnoleg / Cyd Gysylltyd Gyrfaoedd / Cydlynydd BAC
Miss Ffion Roberts Addysg Gorfforol
Mr Gareth Patchett Addysg Gorfforol / Pennaeth Blwyddyn 9
 
Mr. Gareth Crowe Swyddog Cefnogi Plant a Theuluoedd
Mrs. Brenda Dobson Cymhorthydd ADY.
Mrs. Helen Morris Cymhorthydd ADY.
Mr. Tomos Owen Uwch Gymhorthydd Cyflenwi / Anogwr Dysgu / Goruchwyliwr Canol Dydd
Mrs Sharon Pritchard Uwch Gymhorthydd Cyflenwi /Goruchwyliwr Canol Dydd
Mrs. Meinir Rayne Uwch Gymhorthydd ADY
Mrs. Lona Roberts Cymhorthydd ADY / Uwch Gymhorthydd Iaith
Miss Shannon Thomas Cymhorthydd ADY.
Miss Sarah Ann Williams Cymhorthydd ADY.
Miss Nyfain Wynn Cymhorthydd ADY / Uwch Gymhorthydd Iaith
 
Mrs. Marian Crowe Rheolwr Busnes
Mrs. Katie Bailey Uwch Gymhorthydd Gweinyddol
Mrs. Heulwen Poxon Ysgrifenyddes
Miss Meleri Williams Swyddog Cefnogi Ysgol
Mrs. Jane Williams Technegydd TGCh
Ms Elin Thomas Cogyddes a gofal
Mr. Gareth Pritchard Gofalwr
   


Yn yr adran yma

Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com