Rhestr Staff Ysgol Eifionydd Medi 2016

Post Pic

 

 

 

 

 

 

 

Enw
Cyfrifoldeb
Mr. Dewi Bowen Pennaeth
Mrs. Gwyneth Owen

Pennaeth Cynorthwyol / Pennaeth Dylunio a Thechnoleg / Celf / Pennaeth Blwyddyn 11

Mrs. Lyn Parry Hughes

Pennaeth Cynorthwyol / Pennaeth Addysg Gorfforol / Celfyddydau Mynegiannol / Pennaeth Blwyddyn 7

 
Mrs. Eirian Môn Roberts

Pennaeth Cymraeg / Cyd-gysylltydd Iaith

Mrs. Laura Hughes Cymraeg
Miss Catrin Elan Cymraeg a Saesneg
 
Mrs. Bethan Roberts Pennaeth Saesneg / Llythrennedd / Llyfrgell
Mrs. Mary Gwyn Saesneg
 
Mr. Hywel Roberts Pennaeth Gwyddoniaeth / Cemeg
Mr. Sion Amlyn Gwyddoniaeth / Ffiseg
Mrs. Sharon Roberts Gwyddoniaeth / Cyd-gysylltydd ADY
Mr. Kevin Jones Gwyddoniaeth / Bywydeg / Pennaeth Blwyddyn 8
 
Mr. Medwyn Williams Pennaeth Mathemateg / Rhifedd
Mrs. Helen Puw Mathemateg
Mrs. Cathryn Roberts-Williams Mathemateg / Cyd-gysylltydd Technoleg Hysbysaeth / Rhyngrwyd
 
Miss Sioned Mair Williams Dylunio a Thechnoleg / Celf
Mr. Dafydd Roberts Dylunio a Thechnoleg / Celf (Cyfnod mamolaeth)
Mr. Roger Vaughan Dylunio a Thechnoleg / Mathemateg / Cyd-gysylltydd Gyrfaoedd / ABaCh / Peirianneg / Cyd-lynnydd BAC
 
Mrs. Glenda Murray Pennaeth Daearyddiaeth / Dyniaethau
Mrs. Miriam Amlyn Pennaeth Addysg Grefyddol
Mrs. Sian Williams Pennaeth Hanes
Mr. Sion Cadwaladr Swyddog Cynhwysiad / Busnes / Pennaeth Blwyddyn 9
 
Miss Lona Williams Cerdd
Miss Gwenno Gibbard Addysg Gorfforol
Mr Gareth Patchett Addysg Gorfforol
 
Miss Elliw Haf Pennaeth Ieithoedd Modern / Pennaeth Blwyddyn 10
 
Mrs. Brenda Dobson Cymhorthydd
Miss Llio Dudley Cymhorthydd / Goruchwyliwr Canol Dydd
Mrs. Kay Jones Anogwr Dysgu
Mrs. Helen Morris Cymhorthydd
Mrs. Nia Povey Athrawes Gefnogol
Mrs Ann Roberts Athrawes Gefnogol
Mrs. Olwen Roberts Cymhorthydd / Goruchwyliwr Canol Dydd
Mrs. Nia Williams Cymhorthydd
Miss Sarah A Williams Cymhorthydd
Miss Nyfain Wynn Cymhorthydd
 
Mrs. Marian Lewis Crowe Swyddog Gweinyddol
Mrs. Nerys Griffiths Technegydd / Teipydd / Llyfrgell
Mrs. Shan Jones Swyddog Cefnogi Ysgol
Mrs. Heulwen Poxon Ysgrifenyddes
Mr. Philip Hughes Technegydd
Mr. David Ifer Jones Technegydd Gwyddoniaeth
Mr. Stan Roberts Hyfforddwr
Mrs. Melanie Oosthuizen Cogyddes
Mr. Gareth Pritchard Gofalwr / Goruchwyliwr Canol Dydd
   


Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com

Bookmark and Share