Rhestr Staff Ysgol Eifionydd Medi 2023

Post Pic

 

 

 

 

 

 

 

Tim Rheoli

Mr. Dewi Bowen - Pennaeth
Mrs. Gwyneth Owen - Pennaeth Cynorthwyol
Mrs. Lyn Parry Hughes - Pennaeth Cynorthwyol, Pontio Bl.5 a 6

i-Gyfathrebu

Mrs. Eirian Môn Roberts - Pennaeth Iaith a Chymraeg
Mrs. Mary Gwyn - Pennaeth Saesneg
Mrs. Elliw Haf Roberts - Pennaeth Ieithoedd Modern, Pennaeth Blwyddyn 10
Mrs. Menna Bowen - Mamolaeth Ffrangeg (CA3)
Mrs. Miriam Marchant - Mamolaeth Ffrangeg (CA4)

Mrs. Laura Hughes - Cymraeg / Pennaeth Bl.9
Mrs. Catrin Elan Roberts - Cymraeg / Saesneg / Cydlynydd Iaith a Llythrennedd / Cydlynnydd BAC
Miss Samantha Tipton - Mamolaeth Saesneg
Mrs. Bethan Mortimer - Saesneg a Ffrangeg
Miss Mirain Llyn - Cymraeg a Drama
Miss Llinos Medi - Cydlynydd ADY / Athrawes Gefnogol

i-Ddarganfod

Mr. Gareth Jones - Pennaeth Gwyddoniaeth / Cemeg
Miss Blodeuwedd Tegid - Gwyddoniaeth / Ffiseg
Mrs Sera Jane Williams -Gwyddoniaeth / Bioleg
Miss Sioned Mair Williams - Pennaeth Technoleg
Miss Alaw Teleri Roberts -Dylunio a Thechnoleg / Celf / Pennaeth Blwyddyn 8
Miss Sian Alun Jones - Dylunio a Thechnoleg / Celf / Pennaeth Bl.10
Mr. Phil Kitchen - Adeiladwaith

i-Gyfrifo

Mrs. Mary Baillot - Pennaeth Mathemateg / Cydlynydd Rhifedd
Mrs. Helen Puw - Mathemateg
Mrs. Cathryn Roberts-Williams - Mathemateg / Cydlynydd Cymhwysedd Digidol
Mrs. Llio Griffiths - Mathemateg

i-feddwl

Mrs. Glenda Murray - Pennaeth Dyniaethau / Daearyddiaeth
Mrs. Miriam Amlyn - Addysg Grefyddol, Pennaeth Bl.7
Mrs. Sian Williams - Hanes
Mr. Sion Cadwaladr - Swyddog Cynhwysiad / Busnes / Pennaeth Blwyddyn 11 / Cyd-gysylltydd Gyrfaoedd

i-Greu

Miss Sioned Mair Williams - Pennaeth Celfyddydau Mynegiannol
Miss Sian Alun Jones - Celf
Miss Alaw Roberts - Celf
Miss Nyfain Wyn - Celf
Mrs. Llio Dudley Roberts - Cerdd / Drama / Uwch Gymhorthydd / Goruchwyliwr Canol Dydd / Anogwr Dysgu
Miss Mirain Llyn Roberts - Drama
Miss Lois Evans - Mamolaeth Cerdd

i-Ddatblygu

Mr. Ian Roberts - Pennaeth Addysg Gorfforol
Mrs. Llio Griffiths - Addysg Gorfforol
Miss Lois Evans - Addysg Gorfforol

Cymorthyddion

Mr. Gareth Crowe - Swyddog Cefnogi Plant a Theuluoedd
Miss Colleen Edwards - Cymhorthydd ADY
Miss Kelley Jones - Cymhorthydd ADY
Miss Amy Kerrigan - Cymhorthydd ADY
Mrs. Helen Morris - Cymhorthydd ADY
Mr. Sion Parry - Uwch Gymhorthydd ADY
Mrs. Sharon Pritchard - Uwch Gymhorthydd Cyflenwi / Goruchwyliwr Canol Dydd
Mrs. Lona Roberts - Uwch Gymhorthydd / Goruchwyliwr Canol Dydd / Anogwr Dysgu
Mrs. Sarah Williams Smith - Cymhorthydd ADY
Mrs. Bethan Tipton - Cymhorthydd ADY, ELSA
Miss Grisial Willams - Cymhorthydd ADY
Miss Nina Wyn - Cymhorthydd ADY
Miss Nyfain Wynn - Cymhorthydd ADY, Uwch Gymhorthydd Iaith

 

Mrs. Marian Crowe - Rheolwr Busnes
Mrs. Myfanwy French - Swyddog Cefnogi Ysgol - Presenoldeb
Mrs. Heulwen Poxon - Ysgrifenyddes
Miss Meleri Williams - Swyddog Cefnogi Ysgol - SIMS
Mrs. Bethan Hughes - Cogyddes
Mr. Gareth Pritchard - Gofalwr / Goruchwyliwr Canol Dydd


Yn yr adran yma

Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com