Tymor:

Hydref 2018
3 Medi 2018
-
21 Rhagfyr 2018
Gwanwyn 2019
7 Ionawr 2019
-
12 Ebrill 2019
Haf 2019
29 Ebrill 2019
-
22 Gorffennaf 2019


Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mawrth, 4 Medi, 2018.

Gwyliau:

29 Hydref – 2 Tachwedd 2018
-
Hanner Tymor yr Hydref
24 Rhagfyr 2018 - 4 Ionawr 2019
-
Gwyliau’r Nadolig
25 Chwefror - 1 Mawrth 2019
-
Hanner Tymor y Gwanwyn
15 - 26 Ebrill 2019
-
Gwyliau’r Pasg
6 Mai 2019
-
Calan Mai
27 - 31 Mai 2019
-
Hanner Tymor y Sulgwyn
23 Gorffennaf - 30 Awst 2019
-
Gwyliau’r Haf

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Llun, 2 Medi, 2019 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant).
Mae 4 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2019-20. Cysylltwch â’ch ysgol
leol am wybodaeth.


Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com