Gwybodaeth yr Ysgol

 

 

I lawrlwytho copi o'r Prosbectws 2023 - 2024 - cliciwch yma

 

Chwefror 2021 Llythyr Codi ymwybyddiaeth i rieni – Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) - cliciwch yma

 

Rydym yn falch o gyhoeddi fod yr Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad bellach wedi datblygu Gwefan i rieni a theuluoedd.

Linc Gwefan ADY a Chynhwysiad Gwynedd ac Ynys Môn - cliciwch yma

I sylw Rhieni / Gwarchodwyr - Dyma ganllawiau talu ar-lein ynglyn â’r sustem di-arian cinio, gwisg ysgol / Addysg Gorfforol, gwersi offerynol a phob gweithgaredd arall sy’n gysylltiedig â’r ysgol. Bydd hyn yn weithredol o’r 3/12/18 - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Canllawiau talu eich ysgol - cliciwch yma

Cofrestru ar gyfer y System Ddi-arian -cliciwch yma

 

 

Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com