Gwybodaeth yr Ysgol

 

 

I lawrlwytho copi o'r Prosbectws 2019 - 2020 - cliciwch yma

 

Cyngerdd Nadolig Ysgol Eifionydd yn Eglwys Sant Ioan - cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Rydym yn falch o gyhoeddi fod yr Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad bellach wedi datblygu Gwefan i rieni a theuluoedd.

Linc Gwefan ADY a Chynhwysiad Gwynedd ac Ynys Môn - click here

I sylw Rhieni / Gwarchodwyr - Dyma ganllawiau talu ar-lein ynglyn â’r sustem di-arian cinio, gwisg ysgol / Addysg Gorfforol, gwersi offerynol a phob gweithgaredd arall sy’n gysylltiedig â’r ysgol. Bydd hyn yn weithredol o’r 3/12/18 - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Canllawiau talu eich ysgol - cliciwch yma

Cofrestru ar gyfer y System Ddi-arian - cliciwch yma

Hysbysiad Diogelu Data, Mai 2018 - cliciwch yma

poster

Gwefan Canolfannau Iiath Gwynedd - cliciwch yma

Defnydd o’r Grant Datblygu Disgyblion 2017/18 - cliciwch yma

Cynllun Gwella Ysgol 2017/18 - cliciwch yma

Ein gweledigaeth - cliciwch yma

booklet cover

Byddwch yn Rhagorol - cliciwch yma

clawr y llyfryn

Strategaethau Ysgol Eifionyded i glodfori Presenoldeb Da - cliciwch yma

 

Calendr Digwyddiadau 2017 - 2018 - cliciwch yma

Llythyr Digwyddiadau 2017 - 2018 - cliciwch yma

 

clawr y llyfryn

Gwybodaeth am y profion Darllen a Rhif - cliciwch yma

 

Llawlyfr Dewisiadau Mehefin 2016 - cliciwch yma

poster

Rheolau Gwisg Ysgol a Gwisg Addysg Gorfforol - cliciwch yma

 

Bwletin i Rhieni - Haf 2018 - cliciwch yma

Bwletin i Rhieni - Hydref 2017 - cliciwch yma

Bwletin i Rhieni - Gwanwyn 2017 - cliciwch yma

Bwletin i Rhieni - Hydref 2016 - cliciwch yma

Bwletin i Rhieni - Gwanwyn 2016 - cliciwch yma

Bwletin i Rhieni - Hydref 2015 - cliciwch yma

Bwletin i Rhieni - Haf 2015 - cliciwch yma

poster

Diwrnodau o hwyl a dysgu - cliciwch yma

 

Defnydd o’r Grant Amddifadedd Disgyblion 2016-17 - cliciwch yma

 

Defnydd o’r Grant Amddifadedd Disgyblion 2015-16 - cliciwch yma

 

Defnydd o’r Grant Amddifadedd Disgyblion 2014-15 - cliciwch yma

Pennaeth Newydd Ysgol Eifionydd

Llythyr ar ran Corff Llywodraethol - cliciwch yma

 

 

Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com