Cyngerdd Nadolig 2017

 

Prom Blwyddyn 11 yn Clwb Golff,Porthmadog 5ed Fai 2017

 

Mabolgampau yn Treborth,Bangor 3ydd Fai 2017

 

Premier League Reading Stars Year 8

 

 

Ysgol Eifionydd Tim Peldroed Genod dan 13 A

 

Ysgol Eifionydd Tim Peldroed Genod dan 13 B

 

Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com